Điều khoản dịch vụ


Điều khoản dịch vụ được hiển thị tại đây (sau đây gọi là Điều khoản) quy định các điều khoản giữa East Back Corporation (sau đây gọi là Công ty) và người dùng Ever Meishi (sau đây gọi là Dịch vụ), được cung cấp bởi Công ty . Người dùng đồng ý với các điều khoản và cam kết tuân thủ chúng.

1. Phạm vi


Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa người dùng và công ty.

2. Khước từ


Công ty không nhận thức được bất kỳ rắc rối nào với người dùng liên quan đến dịch vụ và bên thứ ba, và công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm với họ.

3. Cấm


Tránh các hành vi được chỉ định dưới đây;

- Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự và đạo đức công cộng

- Các hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợpCập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 1 năm 2018

East Back Corporation
Tổng thống Toru Kurahashi