Chính sách bảo mật


East Back Corporation (sau đây gọi là Công ty) thừa nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân và thực hiện các nỗ lực sau đây để bảo vệ thông tin:


1. Quản lý thông tin cá nhân


Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm duy trì hệ thống bảo mật của mình, tăng cường hệ thống quản lý kỹ thuật và tổ chức và đảm bảo nhân viên của mình hoàn thành khóa đào tạo và sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật để kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân. Tất cả các hoạt động này phải tuân thủ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng là chính xác và cập nhật và bảo vệ chống lại mọi truy cập trái phép, mất mát, tham nhũng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân.


2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân


Công ty sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp thông tin và thông báo của công ty cho các dịch vụ của công ty và trả lời câu hỏi.


3. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba và các lệnh cấm


Công ty sẽ quản lý thông tin cá nhân do người dùng cung cấp một cách thích hợp. Công ty sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của một người cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi;

  1. Người dùng cho chúng tôi sự đồng ý.
  2. Công ty sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các nhà thầu của công ty mà công ty cam kết cung cấp dịch vụ mà người dùng yêu cầu.
  3. Nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng được yêu cầu bởi pháp luật.

4. Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân


Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, công ty đã thực hiện các biện pháp triệt để bảo mật.


5. Thắc mắc, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân


Nếu người dùng muốn hỏi, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của chính người dùng, công ty sẽ xác nhận rằng người dùng là hiệu trưởng và sẽ trả lời.


6. Cập nhật và thay đổi quyền riêng tư


Nếu cần thiết, công ty có thể cải thiện và thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian dựa trên luật pháp của Nhật Bản.


7. Sửa đổi chính sách bảo mật


Mọi sửa đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được thông báo qua trang web này.Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 9 năm 2013

East Back Corporation
Tổng thống Toru Kurahashi