Mga Tuntunin ng Serbisyo


Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ipinakita dito (simula dito tinutukoy bilang Mga Tuntunin) ay naglalahad ng mga termino sa pagitan ng East Back Corporation (simula dito tinutukoy bilang Company) at mga gumagamit ng Ever Meishi (simula dito tinutukoy bilang ang Serbisyo), na ibinigay ng Kumpanya . Ang User ay sumang-ayon sa mga tuntunin at gumawa ng mga ito upang sumunod sa kanila.

1. Saklaw


Ang kasunduang ito ay dapat ilapat sa lahat ng mga relasyon na may kaugnayan sa paggamit ng serbisyo sa pagitan ng gumagamit at ng kumpanya.

2. Mga pagtanggi


Ang kumpanya ay hindi alam ang anumang mga problema sa mga gumagamit na kasangkot sa serbisyo at mga third party, at ang kumpanya ay hindi mananagot para sa kanila sa lahat.

3. Mga pagbabawal


Patigilin ang mga gawaing tinukoy sa ibaba;

- Mga Gawa na lumalabag sa mga batas o kaayusan sa publiko at moralidad

- Iba pang mga kilos na itinuturing naming hindi naaangkopHuling na-update noong Enero 11, 2018

East Back Corporation
Pangulong Toru Kurahashi