Patakaran sa Pagkapribado


Kinikilala ng East Back Corporation (simula dito tinutukoy bilang Kompanya) ang kahalagahan ng personal na impormasyon at ginagawang mga sumusunod na pagsisikap upang protektahan ito:


1. Pamamahala ng Personal na Impormasyon


Ang kumpanya ay magkakaroon ng lahat ng mga kinakailangang hakbang, kabilang ang pagpapanatili ng mga sistema ng seguridad nito, pagpapabuti ng mga sistema ng pamamahala ng teknikal at organisasyon at pagtiyak na ang mga empleyado nito ay makumpleto ang kanilang pagsasanay, at magpapatupad ng mga hakbang sa seguridad upang maisagawa ang mahigpit na kontrol sa personal na impormasyon. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay dapat sumunod sa pagtiyak na ang personal na impormasyon ng gumagamit ay tama at napapanahon at nagpoprotekta laban sa lahat ng posibleng di-awtorisadong pag-access, pagkawala, katiwalian, pagbabago, o hindi awtorisadong pagsisiwalat ng personal na impormasyon.


2. Layunin ng paggamit ng personal na impormasyon


Kinokolekta at gagamitin ng kumpanya ang personal na impormasyon ng gumagamit para sa paghahatid ng impormasyon at mga notification ng kumpanya para sa mga serbisyo ng kumpanya at pagsagot sa pagtatanong.


3. Pagsisiwalat ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido at mga pagbabawal


Ang kumpanya ay mamahala ng personal na impormasyon na ibinigay ng gumagamit sa angkop na paraan. Hindi ibubunyag ng kumpanya ang personal na impormasyon ng isang tao sa anumang mga third party, maliban kung;

  1. Ang user ay nagbibigay sa amin ng pahintulot.
  2. Ang kumpanya ay magbubunyag ng personal na impormasyon ng gumagamit sa mga kontratista ng kumpanya kung saan ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kahilingan ng gumagamit.
  3. Kung ang pagsisiwalat ng personal na impormasyon ng gumagamit ay kinakailangan ng batas.

4. Mga Panukala upang Protektahan ang Personal na Impormasyon


Upang matiyak ang katumpakan at kaligtasan ng personal na impormasyon, ang kumpanya ay gumawa ng masusing mga hakbang para sa seguridad.


5. Pagtatanong, pagbabago, pagtanggal ng personal na impormasyon


Kung ang user ay nagnanais na magtanong, baguhin o tanggalin ang personal na impormasyon ng gumagamit mismo, ang kumpirmasyon ay ang gumagamit na ang punong-guro at tutugon.


6. Mga update at pagbabago ng privacy


Kung kinakailangan, ang kumpanya ay maaaring mapabuti at baguhin ang patakaran sa privacy paminsan-minsan batay sa batas ng Japan.


7. Pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado


Ang anumang mga pagbabago sa materyal na ginawa sa Patakaran sa Pagkapribado ay maabisuhan sa pamamagitan ng website na ito.Huling na-update noong Setyembre 25, 2013

East Back Corporation
Pangulong Toru Kurahashi